4/12/2020-Run

6:58 am, BG: 147, Start temp target 7:22 am, BG: 139, Start run 13.18 mile run, slow sips of ~18g carbs throughout 9:22 am, BG: 110, End temp target 9:36 am, BG: 105, End run 9:54 am, BG: 110, 3.45 U pre-bolus for breakfast* 10:04 am, BG: 123, 1.1 U pre-bolus for breakfast 10:06 am,Continue reading “4/12/2020-Run”